fbpx

Energijske terapije

za podporo, vzpostavljanje ravnovesja, nevtralizacijo in povezavo z izvorom

Vse je energija. Vse v vesolju se odvija na energijski ravni, polno informacij in vibracij.
Vsaka materialna stvar ima svojo energijo.
Rastline, živali in ljudje smo energijska bitja.

 

Energijo prejemamo in dajemo ves čas. Prejemamo jo ne samo s hrano in pijačo temveč tudi iz okolice. Torej smo ves čas povezani z vsem, kar nas obdaja (ljudje, živali, predmeti, ustanove, narava itd.) in nismo ločeni od okolja na zemlji, kot tudi v povezavi s kozmosom ne (naš sončni sistem in širše). Mikrokozmos je povezan z makrokozmosom. 

 

Skozi zgodovino smo povezanost človeka z njegovim okoljem na zemlji in s kozmosom skušali razložiti skozi različna znanja: magijo, okultna znanja, astrologijo, vedsko znanostjo, ezoterična znanja, filozofijo, religije in psihologijo. Iz vidika zahodne znanosti in s pomočjo kvantne fizike se je v zadnjih letih dokazalo, da je vse energija, da obstajajo paralelni svetovi in dimenzije in da si človek s svojo psihično močjo sam ustvarja svojo realnost.
Vsaka na svoj način pristopa k razlagi in interpretaciji o globljih vprašanjih našega življenja, obstoja, delovanja in evolucije človeka.

Prejemanje in oddajanje energije

7 ENERGIJSKIH CENTROV/ČAKER

Znanja vzhoda in ezoterična znanja so se že dokaj utrdila tudi na zahodu. Sedem energijskih centrov, preko katerih prejemamo in oddajamo energijo, so dostikrat ob neuravnovešenem stanju vzrok za različne težave (fizične, čustvene, mentalne, duhovne), s katerimi se soočamo v življenju. Vsak energijski center se nahaja na drugem delu telesa in ima svojo funkcijo. Med sabo so seveda povezani. V primeru, da so spodnji trije energijski centri oz. čakre (korenska – muladhara, spolna – svadhisthana in sončni pletež – manipura; povezujemo jih s preživetjem, stabilnostjo, ustvarjalnostjo, spolno energijo in močjo) v dobrem stanju, naj bi tudi ostale samodejno dobro delovale (srčna – anahata, grlena – vishuddi, čelna – ajna in kronska – sahashrara; povezujemo jih s sposobnostjo ljubiti in izraziti sebe, z jasnovidnostjo in povezavo s čisto zavestjo, s prisotnostjo in delovanjem v tem trenutku).

LINIJA HARE

Hara v Japonščini dobesedno pomeni “trebuh”, v globljem smislu pa “resnična notranja narava” in “kdo v resnici si”. Hara pokriva prve tri čakre. Je nekakšen portal, ki polni čakre. Japonci so mnenja, da večina naše energije mora biti prisotna pod popkom, medtem, ko smo dejansko v življenju preveč v mentalu (predvsem v zahodnem svetu). Z zavestno prisotnostjo v Hari odpadejo koncepti in zaciklanosti – sposobni smo bolje delovati v sedanjem trenutku.

TAN TIENI

Na Kitajskem so kot energijski centri poznani Tan Tieni. Prvi, ki se nahaja pri popku je zadolžen za fizično distribucijo, drugi Tan Tien v višini srca je zadolžen za čustveno distribucijo in tretji Tan Tien, ki se nahaja na vrhu nosa, za duhovno distribucijo energije.

 

 

AURA IN FIZIČNO TELO

 

AURA je po ezoteriki energijska matrica, ki je osnova za razvoj človeka. Na začetku, ko se fizično telo še ravija, je ta zelo nežna in se razvija vzporedno s fizičnim telesom. Ko je fizično telo razvito na kvaliteto aure vplivajo tudi biokemijski procesi v telesu, naše čustvovanje in razmišljanje. Aura ni samo odsev fizičnega telesa, saj je bolj nekakšen ovoj, ki omogoča nastanek in razvoj fizičnega telesa. Poškodovana aura se kaže tudi na fizičnem telesu seveda.

 

Človeško energijsko polje/telo (aura) je nekakšna barvna vibracija. To je naše bolj subtilno telo. Je del skrite anatomije in odraža stanje in zdravje človeka.

 

Središča vitalne energije, ki so povezana z auro, so čakre.

FIZIČNO TELO

Fizično telo so naše mišice, kosti, organi, živčevje in tekočine v telesu. Fizično telo nam pokaže težave, ki so se velikokrat začele že v avričnem polju.

 

AURA

Eterično (vitalno) telo
Prva plast avre je povezana s fizičnim telesom, njegovim delovanjem in prvo čakro. V njej se nahajajo zapisi mehanskih poškodb, prehranjevalne navade, bolezni in nega fizičnega telesa. Je skladišče energije za fizično telo. Sega od 1 – 5 cm okrog fizičnega telesa.
Čustveno telo
Druga plast avre sega od 2 do 7,5 cm od fizičnega telesa. Povezana je z našimi občutki, z našim čustvovanjem in 2. čakro. Tu so zapisi o naših partnerskih in spolnih odnosih. Prav tako o odnosih z otroki in starši. Tu se nahajajo čustvene blokade. Med spanjem se čustveno telo loči od fizičnega, kar se zgodi tudi ob določenih šokih ali pretresljivih dogodkih. Na ta način čustveno telo lažje procesira in uravnava vibracije. Nato lahko pomaga fizičnemu in ostalim telesom pri zdravljenju.
Mentalno telo
Povezano je z našim razmišljanjem, intelektualnostjo, sposobnostjo predelovanja informacij in sposobnostjo uravnavanja misli. Telo je povezano s tretjo čakro, dojemanjem sebe in egom. Tukaj se skrivajo težave sebične narave. Povezujemo ga z instiktom in usmerjenostjo k ciljem. Sega od 7,5 do 20 cm okrog fizičnega telesa.
Astralno telo
Posrednik med fizičnim in duhovnim svetom. Presega misli, čustva in oblike. Povezano je s 4. čakro – srčna. Prvo telo v nizu duhovnih teles. Tu je zapisana vibracija ljubezni, naših odnosih iz ljubezni do sebe in drugih, dajanju in prejemanju ljubezni. Vsa zdravljenja potekajo skozi astralno telo, saj predstavlja most med fizičnim in duhovnim.Težave so povezane z občutki in vibracijo sramu, krivde, žalosti in nespoštovanja. Sega od 20 – 30 cm okrog fizičnega telesa.

Na višjih ravneh je to zavest, ki se zaveda prejšnjih življenj. Čistost in pretočnost telesa vpliva na kvaliteto odnosov, ki jih imamo do ljudi, živali, narave in vsega obstoja (vesolje). Daje nam občutek povezanosti z vsem, kar nas obdaja in hkrati, da je vse to v nas. Povezanost mikrokozmosa z makrokozmosom.

Etrsko telo
Povezujemo ga s peto čakro – grleno in etrom (prostor). Tu se dogaja prenos informacij. Vibracija etrskega telesa se izraža skozi zvok, svetlobo in besedo. Tudi ti zapisi so lahko prenešeni iz prejšnjih življenj ali ustvarjeni v tem. Telo je povezano z iskrenostjo do sebe in drugih (usmerjenost k resnici). Težave so psihične ali fizične narave, povezane s komunikacijsko ravnjo in prenosom informacij. Sega od 30 – 60 cm okrog fizičnega telesa.
Bivanjsko (nebeško) telo

Povezujemo ga s šesto čakro – tretjim očesom. Tu so zapisi bivalnih okolij duše. Telo, rojstna lokacija, potovanja – vezano na prejšnja življenja in to življenje. Bivanjsko telo nam kaže nalogo, ki je povezana z našim prispevanjem na globalni ravni – kaj smo se prišli naučiti in kaj dati svetu. Tu se nahaja kreativna energija, nastajajo ideje in odvijajo se duhovna spoznanja. Vizionarstvo in vpogled v širšo sliko. Sposobnost komunikacije z duhovnim svetom. Sega od 60 do 90 cm okrog fizičnega telesa.

 

 

Kavzalno (spiritualno/kozmično) telo

Povezujemo ga s sedmo, kronsko čakro. Tu so vsi zapisi duše iz preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Vibracija je na najvišji ravni. Sposobnost popolne predaje božanskemu in uporabi psihičnih sposobnosti (telepatija, zaznavanje subtilnejših energij, izven osnovnih 5ih čutil). Globlje vèdenje in zavedanje enosti. Sega od 75 do 105 cm okrog fizičnega telesa.

 

 

Namen energijske terapije/prenosa energije

PODPORA, VZPOSTAVLJANJE RAVNOVESJA, NEVTRALIZACIJA IN POVEZAVA Z IZVOROM (CELOTO)

Razne ovire, težave in problemi, s katerimi se soočamo v vsakdanjem življenju in se pojavijo na fizični ravni, imajo izhodišče/izvor na čustveni, mentalni ali duhovni ravni. V takšnih primerih lahko določen energijski center deluje “preveč” ali “premalo”, lahko imamo določene poškodbe v auri. Težave so lahko povezane z nečim iz preteklosti (v maternici in otroških letih), lahko izhajajo iz primarne družine, naših prednikov ali naših prejšnjih življenj.

Energijske terapije lahko služijo kot podpora pri zdravljenju različnih bolezni oz. neravnovesij v našem telesu in hitrejšemu celjenju ran. Pomagajo nam, da ozavestimo naše težave (najdemo vzrok za naše težave), zberemo moč in se lažje soočimo z njimi. Z namenom vzpostavitve ravnovesja v energijskih centrih in med vsemi telesi se odvija proces zdravljenja na vseh nivojih (fizično, čustveno, mentalno in duhovno).

Energijske terapije so nam v veliko pomoč pri iskanju odgovorov (težave na telesni, čustveni, mentalni ali duhovni ravni) in nam nudijo podporo v procesu (vemo, na čem želimo delati – namera pred začetkom izvedbe). Z nevtralizacijo težave in povezavo z izvorom (celoto), se pri vsaki terapiji vzpostavi ravnovesje med zemljo (fizično) in nebom (duhovno). Spodbujajo k osebni rasti in duhovnemu napredku posameznika.

?

Potek energijske terapije/prenosa energije

Pri energijski terapiji izvedem prenos energije iz višje zavesti (nadzavest/kreator/izvor), v dimenziji, kjer ne obstajata čas in prostor (praznina), a obstaja hkrati vse (možnosti za zdravljenje). Pri energijskih terapijah služim kot medij in prenesem toliko, kolikor v danem trenutku zmorem in kolikor v danem trenutku zmore prejeti oseba, ki prejema terapijo. Energija steče tja, kjer je ob terapiji tudi najbolj zrelo, da steče. Vse se odvija v najvišje dobro mene in mojih bližnjih, kot tudi v najvišje dobro prejemnika energije. Izvede se energijska transmisija za namen, ki smo ga določili vnaprej ali za namen, ki ga določijo vodniki (v primeru, da se išče vzrok za nastale izzive in težave je potrebno podati namero za iskanje vzroka in popolnoma zaupati kreatorju, bitjem svetlobe in vodnikom ter meni kot terapevtki).

Energijsko terapijo izvajam v živo ali na daljavo (je enake kvalitete, saj smo telepatsko povezani). V živo poteka v sede ali v leže (največkrat), ob sproščeni glasbi ali v tišini. Odvisno od namena in odvisno od energijske terapije, ki jo izvajam. Vse energijske terapije potekajo z izhodiščem v “praznini” in iz srca (duša/višji jaz govori skozi srce in pred terapijo vprašam tudi tvojo dušo, če je pripravljena sodelovati).

 

Med terapijo lahko položim roke (ni nujno) na določene dele telesa, saj se prenos energije dogaja preko dlani (največ časa jih imam na auri, saj tako lažje raberem zapise). Prav tako lahko položim določene predmete na tvoje telo (predvsem, ko izvajam šamanske tehnike zdravljenja). Ob izvedbi uporabljam tudi terapevtska glasbila, kadila, eterična olja in karte. Možno je tudi, da spustim kakšen zvok oz. zapojem.

 

Izvajam jih z Reiki energijo (za namen zdravljenja z ljubeznijo in svetlobo v najvišje dobro), skalarno energijo – torzijsko polje (za namen nevtralizacije in povezave z izvorom) in s šamanskimi tehnikami. V primeru šamanskih tehnik zdravljenja uporabljam veliko pripomočkov (vezano na 4 elemente – ogenj, zemlja, zrak, voda), saj je šamanizem najstarejša oblika zdravljenja, kjer delam s pomočjo naravnih sil, narave, duha – ki prežema vse stvarstvo (ang. spirit) in živali (vodniki). To pomeni, da lahko nate položim kakšen kamen ali kristal, kaj zapojem, grem s kadili čez tebe ipd. – kar mi pove stvarstvo, da je potrebno narediti. Vse poteka iz prostora srca.

Lahko traja od 20 min. do 45 min. Pred izvajanjem terapij je seveda potreben pogovor. Prav tako se krajši pogovor opravi po terapiji (odvisno od potrebe).

Največkrat se je izkazala potreba po treh terapijah, en dan za drugim ali v razponu enega tedna med posamezno terapijo. Predhodno terapijam se je največkrat izvedel tudi astrološki posvet – djotiš in osebni coaching.

Vsaka energijska terapija je posebna, unikatna in prilagojena prejemniku energije. Kolikokrat je potrebno poseči po energijski terapiji oz. podpori je odvisno od izziva ali težave, s katero se soočamo.

Energijske terapije pomagajo pri:

 • zmanjšanju stresa, anksioznosti in depresivnih nagnjenj
 • sproščanju napetosti
 • krepitvi imunskega sistema
 • ozaveščanju škodljivih miselnih in čustvenih vzorcev
 • ozaveščanju omejujočih prepričanj
 • večanju samozavedanja in samorealizacije
 • vnašanju lahkotnosti v življenje
 • pospeševanju procesa zdravljenja na fizični, čustveni, mentalni ali duhovni ravni
 • vzpostavljanju ravnovesja, osrediščenosti in jasnosti v življenju

Stik z mano, vezano na energijske terapije/podporo lahko vzpostaviš tudi preko spodnjega spletnega obrazca.

  Ime

  Priimek

  E-pošta (obvezno)

  Zadeva

  Vaše sporočilo