fbpx

NAGRADNA IGRA – Podarim 1 x astrološko terapevtski coaching

Splošne določbe

Organizator nagradne igre je podjetje Merryfullife, Marijana Đukanović s.p., Merčnikova 1, 1000 Ljubljana. Nagradna igra se organizira z namenom promocije.

S temi pravili in pogoji se določajo tudi pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v nagradni igri.

 

Trajanje nagradne igre

Nagradna igra poteka od 6.12.2019  do 20.12. 2019 (do 08:00)
Žreb bo potekal 20.12.2019, po 08:00. 

 

Opis nagradne igre in način sodelovanja

V žrebanju za nagrado bodo sodelovali vsi uporabniki, ki bodo v času trajanja nagradnege igre sodelovali na naslovu https://merryfullife.si/podarim-djotis-astrolosko-svetovanje-in-vastu-analizo-medicina-za-prostor. Uporabniki bodo morali vpisati svoje podatke (ime, priimek, datum, čas in kraj rojstva, e-pošta in odgovoriti na vprašanje, ki je zastavljeno v video posnetku) v spletni obrazec. Vsi uporabniki, ki bodo vpisali podatke, bodo avtomatično vključeni v žrebanje za nagrado.

 

Pogoji za sodelovanje

V nagradni igri lahko sodeluje fizična oseba, ki:

– je državljan Republike Slovenije,
– je izpolnil vse potrebne korake za sodelovanje,
– je z oddajo podatkov potrdil seznanjenost in sprejemanje pravil nagradne igre ter pravila obdelave osebnih podatkov.

V nagradni igri ne morejo sodelovati ožji družinski člani osebe (zakonec oziroma izven zakonski partner oziroma partner registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci ter starši oziroma posvojitelji), ki je objavila nagradno igro (Marijana Đukanović s.p.).  Navedeni bodo v primeru njihovega sodelovanja v nagradni igri in v primeru izžrebanja katere od teh oseb izločeni, žrebanje te nagrade pa bo v roku treh delovnih dni od seznanitve s temi okoliščinami ponovljeno.

 


Žrebanje in nagrada

Za izvedbo nagradne igre in nadzor nad njegovim potekom ter žrebanje nagrajenca skrbi komisija v sestavi treh članov, ki so predstavniki organizatorja. Žrebanje nagrajencev bo 20.12.2019.

Žrebanje bo izvedeno preko video objave na FB strani Merryfullife. Žrebanje izvede Marijana Đukanović. Nagrade so:

  • 1 x astrološko terapevstki coaching dolžine 90 min. do 2 uri

 

V žrebanju sodelujejo vsi, ki sodelujejo v nagradni igri. Beležijo se s pomočjo računalniškega sistema oziroma so v njem shranjeni. Izžrebani nagrajenec bo o nagradi obveščen tako, da bo na elektronski naslov, s katerega je sodeloval v nagradni igri, prejel elektronsko sporočilo, kjer bo dobil nadaljnje informacije o tem, kje in kako prevzeti nagrado. V primeru, da se v roku 7 dni ne javi, izgubi pravico do nagrade in nagrada zapade. Prav tako zapade nagrada vastu – analiza prostora, če nagrajenec ne izroči tlorisa doma ali poslovnega prostora v roku 7 dni od objave nagrajenca. Nagrajenec se strinja s tem, da se njegovo ime in priimek objavita na portalu FB stran Merryfullife in na strani organizatorja nagradne igre https://merryfullife.si

 


Prevzem nagrade

Astrološko terapevtski coaching se izvede v mesecu januarju 2020. Za izvedbo in določitev točnega datuma se uskladita nagrajenec in izvajalka, Marijana Đukanović, po emailu ali gsm.

 

Varstvo osebnih podatkov 

Organizator in izvajalec se obvezujeta, da bo spoštovala in varovala zasebnost sodelujočih v nagradni igri ter bo vse posredovane podatke obravnavala in obdelovala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Sodelujoči v nagradni igri dovoljuje, da se obdeluje zbrane osebne podatke za namene nagradne igre, vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih, ter za pošiljanje e-novic in drugega oglasnega gradiva. Za namene obveščanja posameznik dovoljuje uporabo različnih komunikacijskih kanalov, kot so npr.: osebna pošta, elektronska pošta in drugo.

Organizator in izvajalec se zavezujeta, da podatkov nagrajencev te nagradne igre ne bosta posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradneigre, ali če je to dolžan storiti v skladu z veljavnimi predpisi. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Za prekinitev sodelovanja v nagradni igri mora posameznik podati zahtevek na e-poštni naslov: info@merryfullife.si.

S sodelovanjem v nagradni igri na https://merryfullife.si/podarim-djotis-astrolosko-svetovanje-in-vastu-analizo-medicina-za-prostor sodelujoči potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator.

 

Ostalo

Za vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo v zvezi z nagradne igre in niso urejena s temi navodili, daje ustrezna tolmačenja komisija. Vse odločitve komisije so dokončne in nanje ni mogoča pritožba.

Organizator nagradne igre hrani dokumentacijo v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradne igre na naslednji način: vse elektronsko zabeležene odgovore na ustrezen način hrani še najmanj 12 mesecev po izvršitvi nagradnega žrebanja, to je najmanj do 6.12.2020.

E-poštne naslove, pridobljene v nagradni igri, lahko v promocijske namene uporablja podjetje Merryfullife, Marijana Đukanović s.p., v obliki e-novic. Uporabnik se s sodelovanjem v nagradni igri s tem strinja. Od e-novic se lahko uporabnik odjavi v vsakem prejetem e-sporočilu.

 

Končne določbe

Organizator nagradnege igre lahko spreminja pogoje sodelovanja v nagradni igri. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi pravil. Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje.

 

Odgovornost in reklamacije

Organizator nagradne igre ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo utrpel sodelujoči, do katere bi prišlo zaradi napak pri internetnih povezavah.

Organizator nagradne igre ni odgovoren za nepravilno delovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe in neznanja uporabnika.

 

Seznanjenost s pravili nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri Merryfullife sodelujoči potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre in jih sprejemajo ter se z njimi v celoti strinjajo.

Ljubljana, 6.12.2019