fbpx

Hierarhija solidarnosti.

Povezani. Močnejši in tisti na “vodilnih/višjih” položajih pomagajo šibkejšim in tistim na “nižjih” položajih.   Nihče ni več ali manj od drugega. Vsak ima svoje mesto glede na svoje sposobnosti. In vse sposobnosti so potrebne za zdravo,...